• Opzegformulier

    Het is natuurlijk mogelijk dat je wilt opzeggen. Dat kan dan met onderstaande formulier. hou echter wel rekening met het volgende:

    Volgens de reglementen van de KNVB en SV Helios kan het lidmaatschap van spelende leden niet voor het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd. Elk lid blijft tot 30 juni van het lopende seizoen contributieplichtig. Afmelden dient vóór 1 juli van het lopende seizoen schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Hiervoor kan de bijgevoegde formulier gebruikt worden. Deze wordt dan in behandeling genomen door de secretaris en ledenadministratie

     In het geval van een opzegging per e-mail dient hierin duidelijk te worden aangegeven of de persoonsgegevens mogen worden bewaard voor historiek/reünie.

  • Opzeggen