Welkom bij SV Helios


In Memoriam: Jo Hulsebos

Onlangs bereikte ons het trieste nieuws dat ons erelid en lid in de orde van Oranje Nassau, Jo Hulsebos, op een respectabele leeftijd van 86 jaar is overleden. Jo, een geliefde man, vader en opa was sinds begin jaren 60 al lid van SV Helios en is voorzitter van onze vereniging geweest in de jaren 1974 t/m 1976.

Jo heeft binnen SV Helios verschillende functies bekleed: van secretaris tot lid van de sponsorcommissie, bezorger clubblad, commissie Grote Club Actie, commissie thuiswedstrijden, "pupil van de week", loten verkoop bij thuiswedstrijden evenals entree verkoper bij de wedstrijden van SV Helios 1.

Jo is tot vorig seizoen nog actief geweest voor SV Helios. Niet voor niks heeft Jo dan ook de vermelding van Erelid al mogen ontvangen op 22 april 2006.
Een man met een groot blauw-wit hart die veel voor de club heeft gedaan en betekend.

Zelf koester ik warme herinneringen aan Jo en hij heeft mij altijd bijgestaan in mijn tijd als voorzitter bij SV Helios. Menige zondag hebben wij SV Helios vertegenwoordigd en zijn wij samen afgereisd naar en te gast geweest bij diverse verenigingen. Wij hadden regelmatig telefonisch contact of Jo kwam even aan bij SV Helios en dan bespraken wij diverse voetbalzaken. Hij hield heel nauwgezet lijstjes bij, met name van alle trainers van eerste elftallen uit de omgeving. Hoe lang ze al onder contract waren, bij welke verenigingen ze nog meer actief waren geweest met een analyse van hun sterke en zwakke punten.

Jo heeft ook een heel mooi archief opgebouwd met alles wat er ook maar over SV Helios in het nieuws verscheen of geplaatst werd.

Helaas moeten wij nu definitief afscheid nemen van deze bijzondere man. Wij wensen zijn vrouw Femie, kinderen, kleinkinderen en de rest van de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens Stichting Bestuur SV Helios,
Grace Brok

Joomla Templates: from JoomlaShack